Voordelig Computeren wil dat al haar klanten tevreden zijn over hun aankoop bij ons via de website www.voordeligcomputeren.nl. Wanneer u niet tevreden bent over jouw aankoop, kun je na ontvangst van de goederen deze zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen terugzenden. Hierdoor kun je de koopovereenkomst ontbinden. Hiervan dient wel eerst Voordelig Computeren binnen de 14 dagen door middel van een herroepingsformulier op de hoogte te worden gesteld. Ook dient u een kopie van het aankoopbewijs mee te sturen.

Bij het retour sturen van artikelen zijn de verzendkosten voor de koper. Artikelen die dus terug gestuurd worden zonder dat Voordelig Computeren daarvan op de hoogte is, zullen door ons geweigerd worden. Mochten er beschadigingen aan het product worden geconstateerd dan kan dit een waardevermindering betekenen. Wij zullen u dan via de email voorzien van foto’s waar de beschadigingen op te zien zijn. De waardevermindering wordt dan ook medegedeeld. Het herroepingsformulier kun aanvragen door ons een email te sturen.